dichtbij
 

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat het kerk zijn ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen. 

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.

 

Is mijn kerk in balans?

Kerk zijn, dat doen we samen. In 2023 hebben onze gemeenteleden toegezegd € 533.000 via de Actie Kerkbalans aan VVB te zullen bijdragen. Mede dankzij deze opbrengst kunnen we een levende gemeente zijn waar we omzien naar elkaar en participeren in de samenleving. We blijven ook in 2023 investeren in pastoraat, jeugd en diaconaat. Ook zullen investeringen worden gedaan in de verduurzaming van onze gebouwen.

We vertrouwen erop dat we met elkaar een bedrag kunnen toezegging dat in de lijn ligt van 2022 en als het kan iets hoger. De totale begroting en onderbouwing van de begroting 2023 vindt u hier.Hoe bepaal ik hoeveel geld ik geef?

Om onze gemeente in 2023 financieel gezond te houden, vragen wij u met klem zorgvuldig te overwegen welk bedrag u aan de kerk wilt schenken.   

  • Betaalt u minder dan € 50? Overweeg of u in ieder geval € 50 kunt betalen.
  • Als u meer schenkt dan het gemiddelde vragen wij u uw bijdrage te verhogen met minstens 3%. Dit percentage is gelijk aan de jaarlijkse daling vrijwillige bijdragen (met name wegvallende bijdragen door overlijden).

Wij vragen u om na te denken hoe u kunt bijdragen om de begroting van onze kerk in balans te houden. Geef voor de kerk, met uw verstand en uw hart.


Kan ik mijn gift opgeven bij de belastingdienst?

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt bij uw belastingaangifte onder “Giften aan goede doelen” = “Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”. Daarmee komt uw bijdrage tussen bepaalde grenzen in aanmerking voor belastingaftrek. Als u kiest voor een “periodieke gift” is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. U spreekt dan af om 5 jaar achtereen jaarlijks hetzelfde bedrag als kerkelijke bijdrage te betalen. Sinds 2014 hoeft u dit niet meer notarieel te regelen, maar kan de kerk met u hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen. 

De schenkcalculator van kerkbalans.nl geeft u inzage wat de aftrekbaarheid van uw gift voor uw persoonlijke situatie betekent.


.