Kerkbalans 2024
 

Bethelkerk

Binnen de wijkgemeente Bethelkerk is in 2023 het nodige aan de orde geweest.

Beroepingswerk
Eén van de belangrijke zaken in 2023 was de inspanningen voor het beroepingswerk. Een enthousiaste groep kerkenraads- en gemeenteleden gingen aan de slag om een predikant te vinden die een beroep in overweging wilde nemen. Dat was geen eenvoudige taak. Veel potentiële kandidaten werden benaderd, echter zonder succes. Tot er een sollicitatie binnen kwam van een predikant uit het buitenland die aangaf belangstelling te hebben voor de Bethelgemeente. Vooral het beleidsplan van onze gemeente had zijn aandacht getrokken. Na veel overleg bleek het uiteindelijk in november mogelijk om deze predikant voor te stellen aan de gemeenleden en op hem een beroep uit te brengen.
Groot was de blijdschap en dankbaarheid toen Ds. Jan Steijn het beroep aanvaardde. Wij hopen en verwachten dat hij in het nieuwe jaar zijn intrek in Barendrecht `al nemen.


Vervanging koster
Ook van belang was hoe het vrijwilligerswerk, na het vertrek van onze koster, zich zou ontwikkelen. Gebleken is dat velen zich wilde inzetten om dit tot een succes te maken. We kunnen nu na een aanloopperiode stellen dat het prima gaat. Mooi dat zo veel mensen zich inzetten voor het kerkenwerk.


Tienertalk
Naast de wekelijkse erediensten is er een veelheid aan activiteiten binnen de wijkgemeente Bethel.
Tijdens de dienst is er kindernevendienst voor de jongste kinderen en kunnen de jongere gemeenteleden in hun eigen ruimte terechtvoor de Tienertalk.


Diversen
Na elke dienst is er in het Jeugdhuis koffiedrinken voor alle gemeenteleden. Op vrijdagochtend is de kerk open voor de Aandachtschenkerij. Er zijn acties voor de voedselbank en elke zondag kunnen kaarten worden getekend als groet of ter bemoediging voor gemeenteleden in bijzondere situaties. Wekelijks zijn ook een aantal mensen druk bezig om het mogelijk te maken de kerkdiensten via YouTube uit te zenden. Diaconaal is o.a. medewerking verleent aan activiteiten van de stichting Present en ondersteuning aan gevluchte Oekraïners. Ook zijn er voorbereidingen gestart voor de viering van 100 jaar Bethelkerk. Een aantal gemeenteleden is druk bezig met het samenstellen van een gedenkboek.


BethelApp
Een belangrijk onderdeel van het gemeentezijn is de Bethelapp. Deze app is een belangrijk communicatiemiddel tussen o.a. gemeenteleden, de kerkenraad en kosterij. Lief en Leed kan hierin worden gedeeld, en leven gemeenteleden met elkaar mee.


Samenwerking
Er is een belangrijke aanzet gegeven tot een verdere samenwerking met de Dorpskerk gemeente om te komen tot één Centrum gemeente Barendrecht. Ter voorbereiding hiervan is een raadpleging gehouden onder de gemeenteleden.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info