Kerkbalans 2024
 

Dorpskerk

Deze wijkgemeente is grotendeels geconcentreerd op Barendrecht-centrum, ten oosten van de Barendrechtseweg. Veel gemeenteleden zijn echter woonachtig elders in Barendrecht.

In het profiel van de Protestantse Dorpskerkgemeente worden er twee accenten gelegd op het gemeente-zijn:

  • enerzijds is er bijzondere aandacht voor vieringen van de erediensten en
  • anderzijds willen we een kerk zijn die ten dienste staat van iedereen, zowel voor de eigen geloofsgemeenschap als voor buitenstaanders.

Voor de geloofsgemeenschap zijn de erediensten vanzelfsprekend van groot belang. We streven hierbij naar kwaliteit van de liturgie. Die wordt gekenmerkt door een goede voorbereiding, ingebed in de traditie van de kerk, aandacht voor kerkmuziek en de professionele uitvoering hiervan. De liturgie zelf is niet aan de willekeur van de tijd onderhevig, maar ook niet statisch.

Naast die vieringen is de Dorpskerk voor haar gemeenteleden ook een warm huis, met een diversiteit aan activiteiten; van geloofsverdieping tot eenvoudig en ontspannen samenzijn.

Dat de wijkgemeente mag beschikken over ‘het oudste huis van Barendrecht’ als haar godshuis, een aan de dienst gewijd gebouw, schept verplichtingen én biedt grote mogelijkheden. Dankzij de goede staat van onderhoud van het Rijksmonument kan de Dorpskerk ook in de toekomst voor haar omgeving een open huis zijn. We streven het karakter na van een herberg waar voor iedereen een warm onderdak wordt geboden.

Goede voorbeelden hiervan zijn 

  • de maaltijdgroepen, 
  • de kerktuin, 
  • de koffiehoek bij de snuffelmarkt en 
  • de Herberg Dorpskerk. 
  • Dorpskerkconcerten, 
  • de bijdrage aan tal van evenementen in de oude dorpskern.  Het hele Dorpskerkcomplex neemt ook een grote plaats in bij activiteiten van de burgerlijke gemeente, zoals jaarlijks rondom 4 en 5 mei.

Meer informatie over de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk en het Dorpskerkcomplex is te vinden op: www.dorpskerkbarendrecht.nl


 
E-mailen
Bellen
Map
Info