Kerkbalans 2024
 

Hart voor Barendrecht

Sinds 2006 werk en kerk en samen in project en op sociaal/maatschappelijk gebied en missionair gebied via Hart voor Barendrecht. Dit gebeurt omdat in Hart voor Barendrecht mensen en kerk en samen komen die een hart voor Barendrecht hebben en omdat zij geloven dat God hart voor ons dorp heeft. Hart voor Barendrecht is betrokken bij ons dorp in woord en daad door activiteit en te organiseren voor alle inwoners van Barendrecht.

Stuurgroep

Hart voor Barendrecht werkt voor en vanuit kerken. In de stuurgroep van Hart voor Barendrecht nemen afgevaardigden plaats uit de deelnemende kerken of vanuit projecten.  Zodoende kan er feedback vanuit de kerken naar Hart voor Barendrecht komen en omgekeerd.  Binnen de stuurgroep worden nieuwe projectplannen ontwikkeld. Deze plannen worden alle participerende kerken voorgelegd. Bij genoeg positieve reacties gaat de stuurgroep het plan in praktijk brengen en gaat daar voor de benodigde vrijwilligers en middelen werven.

Projecten

Hart voor Barendrecht werkt door middel van eenmalige projecten, langlopende projecten of jaarlijks terugkerende projecten. Binnen een project werken dus niet alleen mensen uit de stuurgroep, maar bij voorkeur veel participatie van ook andere vrijwilligers. Lopende projecten zijn: Kerstwandeling, Dag van de Dialoog, Week van het gebed, Kerkdeuren open en het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.

Meer weten?

Kijk op www.hartvoorbarendrecht.nl

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info