Pastoraat

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat wordt wel eens omschreven als ‘de oren van de kerk’. Veel mensen denken bij het woord ‘pastoraat’ meestal aan dominees en ouderlingen. Maar die kring is veel breder: pastoraat is niet enkel iets van een al dan niet betaalde ambtsdrager. Gelukkig niet. Pastoraat heeft het omzien naar elkáár hoog in het vaandel. Pastoraat heeft met ons allemaal te maken.