Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat het kerk zijn ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen. 

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.

 

Is mijn kerk in balans?

Kerk zijn we samen. In 2021 gaven onze gemeenteleden € 551.000 aan de Actie Kerkbalans. Mede dankzij deze opbrengst konden we dit jaar samen een levende gemeente zijn waar we omzien naar elkaar en participeren in de samenleving. We blijven ook voor 2022 investeren in pastoraat, jeugd en diaconaat. Binnen het pastoraat zullen we gebruik (blijven) maken van kerkelijk werkers en tijdelijk pastoraat voor specifieke doelgroepen.

Om dit allemaal mogelijk te maken is het streefbedrag van de actie kerkbalans 2022 € 546.000. Veel geld, dat hard nodig is om een actieve
geloofsgemeenschap te zijn. We zien dat de uitgaven die wij doen hoger zijn als onze inkomsten.  De totale begroting en onderbouwing van de begroting 2022 vind u hier.Hoe bepaal ik hoeveel geld ik geef?

Om onze gemeente in 2022 financieel gezond te houden, vragen wij u met klem zorgvuldig te overwegen welk bedrag u aan de kerk wilt schenken.   

  • Betaalt u minder dan € 50? Overweeg of u in ieder geval € 50 kunt betalen.
  • Als u meer schenkt dan het gemiddelde vragen wij u uw bijdrage te verhogen met minstens 3%. Dit percentage is gelijk aan de jaarlijkse daling vrijwillige bijdragen (met name wegvallende bijdragen door overlijden).

Wij vragen u om na te denken hoe u kunt bijdragen om de begroting van onze kerk in balans te houden. Geef voor de kerk, met uw verstand en uw hart.


Kan ik mijn gift opgeven bij de belastingdienst?

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt bij uw belastingaangifte onder “Giften aan goede doelen” = “Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”. Daarmee komt uw bijdrage tussen bepaalde grenzen in aanmerking voor belastingaftrek. Als u kiest voor een “periodieke gift” is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. U spreekt dan af om 5 jaar achtereen jaarlijks hetzelfde bedrag als kerkelijke bijdrage te betalen. Sinds 2014 hoeft u dit niet meer notarieel te regelen,  maar kan de kerk met u hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen. 

De schenkcalculator van kerkbalans.nl geeft u inzage wat de aftrekbaarheid van uw gift voor uw persoonlijke situatie betekent.


.