Kerk 2.0

Onder de werktitel ‘Kerk 2.0’ zijn inmiddels 2 keer “jonge” gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht bijeengekomen om met elkaar na te denken over nieuwe vormen van kerk zijn met elkaar. Jong staat tussen aanhalingstekens omdat de leeftijd van deze groep mensen schommelt rond de 30/40 jaar, aangevuld met een aantal mensen die jong van geest zijn en de 50 net aangetipt hebben.

De eerste keer was in de paastijd. Onder leiding van ds. Jan-Willem Stam hebben we met elkaar in de Ontmoeting gegeten en de tv-uitzending van The Passion bekeken. Tijdens het eten hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de kerk van vandaag en de kerk van de toekomst. Juist het met elkaar nuttigen van de maaltijd, aangevuld met het breken van brood en drinken van een glaasje wijn, voelden we ons erg verbonden met elkaar. Een fijne constatering, juist omdat we bij verschillende kerken in Barendrecht onze thuisbasis hebben.

Inmiddels hebben de elementen ‘gezamenlijke maaltijd’ en ‘voeren van een geloofsgesprek’ een vaste plek gekregen voor de deelnemers.  Door met elkaar te spreken over verschillende thema’s wordt steun en bemoediging ervaren door de deelnemers. Opvallende is dat deze groep spontaan is samengesteld en een niet georganiseerd verband is. Via het zwaan-kleef-aan principe worden nieuwe deelnemers uitgenodigd. Ook interesse gekregen? Meld je bij Rikko de Jong dan word je voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd.