Heel de Bijbel in één jaar

In oktober 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling. Het werd een bestseller. Maar hoeveel mensen hebben het boek in de afgelopen tien jaar ook gelezen? De Bijbel lezen van Genesis tot en met Openbaring is iets wat velen van plan zijn maar weinigen ook werkelijk hebben gedaan. Het valt ook niet mee, want de Bijbel is een boek dat in tijd en cultuur ver van ons af staat. Bovendien zijn het niet allemaal spannende verhalen. Als je het samen doet wordt het gemakkelijker.


De vorming van de Protestantse gemeente Barendrecht is voor de voorgangers aanleiding om gezamenlijk een project te starten met als doel om in een jaar tijd heel de Bijbel te lezen. Alle wijkgemeenten, maar ook het hele dorp, worden uitgenodigd om mee te doen. Dat betekent: gemiddeld vijf bladzijden per dag lezen. Iedereen die meedoet spreekt met zichzelf af dit aantal thuis te lezen, volgens een rooster dat voor dit project wordt opgesteld. Eén keer in de week komen de lezers een half uurtje bij elkaar in een ‘Bijbelvesper’, om elkaar bij de les te houden en leeservaring uit te wisselen. De Bijbelvespers worden geleid door één van de voorgangers.